Tiếng Việt Nam

Giới thiệu về Hilda
Danh dự Hilda L. Solis Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Lao động
Bộ Trưởng Hilda L. Solis được xác nhận là Bộ Trưởng Lao Động vào ngày 24, tháng 02, 2009, trở thành vị La Tinh đầu tiên phục vụ trong Nội Các Hoa Kỳ. Trước khi xác nhận chức Bộ Trưởng Lao Động, Bộ Trưởng Solis đại diện cho Ban Quốc hội lần thứ 32 tại California, chức vụ này cô đương nhiệm từ năm 2001-2009. Trong Quốc Hội, việc đầu tiên của Solis bao gồm mở rộng và tiếp cận về chăm sóc sức khỏe với giá cả bình dân, bảo vệ môi trường , và cải thiện cuộc sống của gia đình lao động. Cô là một nhà lãnh đạo được công nhận về việc năng lượng sạch, cô là tác giả của Đạo Luật Việc Làm Xanh và đã tài trợ cho "Xanh" để đào tạo việc làm cho các cựu chiến binh, công nhân thất nghiệp, thanh thiếu niên với cuộc sống rủi ro, và các cá nhân trong gia đình sống dưới 200% của liên bang tiêu chuẩn về nghèo khổ. Trong năm 2007, Solis được bổ nhiệm vào Ủy Ban An Ninh và Hợp Tác châu Âu (Ủy Ban Helsinki), cũng như Mexico - Hoa Kỳ Liên Minh Nghị Viện. Vào tháng Sáu năm 2007, Solis đã được bầu làm Phó Chủ Tịch Ủy Ban Chung của Ủy Ban Helsinki về Dân chủ, Nhân quyền và câu hỏi nhân đạo . Cô là quan chức duy nhất mà Hoa Kỳ bầu để phục vụ vào Ủy Ban này. Một nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn quốc về môi trường, Solis đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận được John F. Kennedy trong hồ sơ giải Can Đảm vào năm 2000 cho công việc tiên phong của cô về các vấn đề công lý môi trường. Pháp luật công lý môi trường California, được ban hành vào năm 1999, là loại hình đầu tiên trong cả nước đã trở thành luật. Solis tốt nghiệp Đại học bách khoa tiểu bang California, Pomona, là Thạc sĩ Quản trị thông tin của Trường Đại học miền nam California. Cựu nhân viên liên bang, cô đã làm việc trong Bạch Ốc Carter Văn phòng Nội vụ Tây Ban Nha và sau đó được bổ nhiệm làm quản lý một nhà phân tích với Văn phòng Quản Lý và Ngân Sách trong Phòng Dân Quyền.